English

Ingvild Ladegård Lockert

Førstesekretær - Infosenteret
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17, Domus Juridica, 6.etg, 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass, 0130 OSLO
Andre tilknytninger IT-seksjonen Studieseksjonen Det juridiske fakultet (Student)