English

Kjersti Konstanse Løfors

Sekretær - IT-seksjonen
Telefon +47 48603509 (mob)
Brukernavn
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet (Student)