English

Maryam Abbas

Førstesekretær - Studieseksjonen
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17, Domus Juridica, 6.etg, 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass, 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet (Student) Norsk senter for menneskerettigheter (Student)