English version of this page

Mina Walen Simensen

Vitenskapelig assistent - Teknisk- og administrative
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47, Domus Media, 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet (Student)