Søk


Viser treff 1–10 av 10 for «Tina Michelsen»

Redaksjonen for Nordisk Tidsskrift for menneskerettigheter - Norsk senter for menneskerettigheter

. Michelsens Institutt, Bergen Klaus Slavensky, Dansk Institut for Menneskerettigheder, København Ina Tin (Amnesty International Norge) Mads Harlem (Norges Røde...

Politisamarbeidet mot barneporno på nett fungerer ikke bra nok - Institutt for kriminologi og rettssosiologi

som fungerer bra nok. Tina Michelsen ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi,UiO, har i sin masteroppgave sett på om Interpols resolusjon bidrar...
Treff fra uio.no

Førstekonsulent i politiet - Kriminologi (master - to år) - Universitetet i Oslo

- Measures against child pornography not working well enough - Faculty of Law

still far from being efficient enough. Tina Michelsen at the Institute for Criminology and legal sociology (UiO), examined whether Interpol's resolution...

complex-2008-08.pdf - Institutt for privatrett

Microsoft Word - Avh-betaversjon-JPBerg-081212_mednyttregister_innhold20081217.doc Complex nr. 8/2008 Jens Petter Berg RETT OG RIMELIGHET I MORALSK BE...

nchr-bibliography.pdf - Norsk senter for menneskerettigheter

Chr. Michelsens Institute, Danish Center of Human Rights, Norwegian Institute of Human Rights. København: Akademisk Forlag. 372 p. 11 Drzewicki...

complex-2004-06.pdf - Institutt for privatrett

Microsoft Word - brekk_06_04.doc Complex nr. 6/2004 ........................................................................... Lars Christian Sunde E...

assistert-retur-rapport.pdf - Institutt for kriminologi og rettssosiologi

prosjektleder. Kvalitetssikrere på prosjektet har vært Hilde Lidén ved Institutt for samfunnsforskning og Arne Strand ved Chr. Michelsens Institute. Ved DIIS var...

aarsrapport-2010.pdf - Institutt for offentlig rett

-Tove Løvdal, Lene Nipedal, Julie Nordstrøm, Tina Storsletten Ramberg, Ketil Schanke Anette Louise Solheim, Ingunn Stene, Ingeborg (arb.plass) Søgaard...

aarsrapport_2010.pdf - Institutt for offentlig rett

-Tove Løvdal, Lene Nipedal, Julie Nordstrøm, Tina Storsletten Ramberg, Ketil Schanke Anette Louise Solheim, Ingunn Stene, Ingeborg (arb.plass) Søgaard...

aarsrapport_2008.pdf - Institutt for offentlig rett

Sofie Holmlien, Heidi Junker, Eivind Kaspersen, Martine Refsland Kjosvatten, Bergitte Anita Leonhardsen, Erlend M. Løvdal, Lene Nordstrøm, Tina...