Personer med emneord «Sikkerhetsloven»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Charlotte Hafstad Widerberg Widerberg, Charlotte Hafstad Stipendiat +47 22859687 +47 46512541 c.h.widerberg@jus.uio.no Sikkerhetsloven, Eierskapskontroll, EU, Nasjonal sikkerhet