Personer med emneord «Årsplan»

Navn Telefon E-post Emneord
Aase, Merethe Kontorsjef +47-22855125 merethe.aase@econ.uio.no Rekruttering, Årsplan, Rapportering, Budsjett, Årsrapport
Egenberg, Gitte Kontorsjef +47-22858987 gitte.egenberg@sum.uio.no Årsplan, Rekruttering, Årsrapport, Adminstrativ ledelse, Rapportering
Hjelmesæth , Ida Administrativ leder +47-22858701 +47-97571833 ida.hjelmesath@arena.uio.no Ledelse, Forskningsadministrasjon, Personalledelse, Rekruttering, Økonomistyring, Budsjett, Rapportering, Årsplan
Kaas, Astrid Waaler Kontorsjef +47-22855018 +47 41407447 a.w.kaas@ils.uio.no LAMU, Årsplan, Økonomi, Organisasjonsutvikling, HMS, Bestilling, Arbeidsmiljø, Rekruttering, Strategi, Personaladministrasjon, Budsjett
Løvik, Frode Administrativ leder +47 22841618 +47 92663059 (mob) frode.lovik@tik.uio.no Personalledelse, Økonomistyring, Budsjett, Årsplan, ePhorte
Rindal, Eirik Senioringeniør +47-22851872 +47-40224872 (mob) eirik.rindal@nhm.uio.no Biologi, Årsplan, Flytting, Mikroskopi, Prosjektledelse
Rundgren, Nina Kontorsjef +47-22856527 +47-40202799 (mob) nina.rundgren@sai.uio.no Personalledelse, Økonomistyring, Budsjett, Årsplan
Ullern, Inger-Johanne Seniorrådgiver +47-22854915 +47-41570593 (mob) i.j.ullern@hf.uio.no Regelverk, Strategi, Årsplan, Årsrapport; Eiendomskoordinator
Undlien, Jan Halvor Administrativ leder +47-22856747 +47-99425905 (mob) j.h.undlien@iln.uio.no Årsplan, Årsrapport, Personalledelse, Økonomistyring
Valbø, Line Altern Halvorsen Kontorsjef +47-22855472 l.a.h.valbo@kjemi.uio.no Budsjett, Ansettelser, Organisasjonsutvikling, Personaladministrasjon, HMS, Betaling, Strategi, Arbeidsmiljø, Økonomi, Årsplan