Nettsider med emneord «økonomi»

Publisert 9. sep. 2019 10:43
Publisert 1. mars 2016 20:00

Prosjektet "Sustainable Market Actors for Responsible Trade" (SMART) er opptatt av en bærekraftig utvikling; miljømessig, sosialt og økonomisk, innenfor planetens tålegrenser. Hvorfor fortsetter vi, kunnskap til tross, i et ikke-bærekraftig spor, der mennesker utnyttes og selve eksistensgrunnlaget for våre samfunn undergraves?

Publisert 4. apr. 2008 10:59
Publisert 14. mars 2008 10:03