Personer med emneord «Agent- og mellommannsrett»

Navn Telefon E-post Emneord
Eftestøl, Ellen Professor i sivil- og handelsrett, dr. juris +358(0)504482557 ellen.eftestol@helsinki.fi; e.j.eftestol@jus.uio.no Sjørett, Kontraktsrett, Transportrett, Agent- og mellommannsrett, Norden