Nettsider med emneord «Allmenn rettsteori»

Publisert 20. sep. 2017 11:02
Publisert 31. okt. 2016 10:16
Publisert 6. jan. 2014 09:36
Publisert 14. mars 2011 12:59

Rettshistorien tematiserer metodisk forholdet mellom rett og tid, og gjev bidrag til ei faghistorisk fundert forsking om rettslege endringsprosessar.

Rettsfilosofien studerer rettssystemet sine grunnbegrep og forholdet mellom rett og samfunn og rett og moral.

Publisert 1. okt. 2010 12:53
Publisert 26. mars 2008 11:20
Publisert 14. mars 2008 09:35
Publisert 14. mars 2008 09:20