Nettsider med emneord «Arbeidsrett»

Publisert 12. sep. 2022 10:36
Publisert 29. sep. 2021 13:48
Publisert 25. aug. 2021 08:43
Publisert 23. juni 2020 18:14
Publisert 10. feb. 2020 09:37
Publisert 21. okt. 2019 16:14

Utredningen belyser og drøfter den rettslige adgangen for EU til å bestemme at sjøfolk på utenlandske skip i europeiske farvann og kontinentalsokkel skal ha krav på vertsstatens lønns- og arbeidsvilkår.

Publisert 1. apr. 2019 13:33
Publisert 11. okt. 2018 15:20
Publisert 26. jan. 2017 09:36

Arbeidsrett er et omfattende fagfelt, som har forbindelseslinjer med en rekke andre rettsområder. To særegne kontraktstyper står sentralt – arbeidsavtaler og tariffavtaler – men arbeidsrett spenner langt videre og omfatter både privat- og offentligrettslige emnefelter, internasjonal privatrett, europeisk rett og folkerett.

Publisert 5. des. 2016 12:17
Publisert 16. aug. 2012 10:36
Publisert 10. nov. 2010 09:33

Av Stein Evju

Utvalgte artikler 2001-2010

Publisert 14. okt. 2009 16:22

Arfa er et faglig utviklingsprogram for arbeidsrett ved juridisk fakultet, delvis finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet (ASD). Programmet skal bidra til å sikre og utvikle arbeidsrettsfaglig kompetanse.

Publisert 3. aug. 2009 13:06
Publisert 16. feb. 2009 08:33

Helga Aune ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Kvinnekonvensjonens og kvinnerettslig teoris betydning for norsk rettsanvendelse og rettsvitenskapelige analyser

Publisert 10. feb. 2009 15:29

Cand.jur. Helga Aune ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Deltidsarbeid. Vern mot diskriminering på strukturelt og individuelt grunnlag

Publisert 14. mars 2008 11:41
Publisert 14. mars 2008 09:36
Publisert 14. mars 2008 09:29