Personer med emneord «Arkiv»

Navn Telefon E-post Emneord
Andersen, Lena Seksjonssjef +47-22855330 lena.andersen@admin.uio.no Prosjektledelse, Arkiv, ePhorte
Berg, Anne-Gro Seniorrådgiver +47-22857776 a.g.berg@admin.uio.no Rådgivning, Arkiv, ePhorte, Brukerstøtte, Opplæring, Nettpublisering
Borge, Henrik Arnold Seniorkonsulent +47-22844053 h.a.borge@admin.uio.no Arkiv, ePhorte, Postmottak, Journalføring, Brukerstøtte for saksbehandlere og ledere, Veiledning, Innsynsbegjæringer, Kurs
Eriksen, Hanne Seniorkonsulent +47-22854482 hanne.eriksen@mn.uio.no Arkiv, Superbruker, ePhorte
Førland, Sigrid Seniorkonsulent +47-22858169 sigrid.forland@admin.uio.no Arkiv, ePhorte, Postmottak, Journalføring, Brukerstøtte for saksbehandlere og ledere, Veiledning, Innsynsbegjæringer, Kurs
Halvorsen, Anne Britt Arkivansvarlig - Rådgiver 22 85 98 04 a.b.halvorsen@khm.uio.no Arkiv, ePhorte, Postmottak, Journalføring, Brukerstøtte for saksbehandlere og ledere, Veiledning, Kurs
Hansen, Wiggo Bjørn Seniorrådgiver +47-22845317 w.b.hansen@medisin.uio.no Arkivplan, Arkiv
Hartvig, Gunnar Rådgiver +47-22845587 gunnar.hartvig@jus.uio.no ePhorte, arkiv
Hegge, Terje Seksjonssjef økonomi +4722857695 9249 4612 (mob) terje.hegge@sv.uio.no Økonomi, Regnskap, Virksomhetsstyring, Ledelse, Personalledelse, Arkiv
Hinden, Ina Høj Seniorrådgiver +47-22856396 i.h.hinden@admin.uio.no ePhorte, Opplæring, Brukerstøtte, Arkiv, Rådgivning, Nettpublisering, Prosessforbedring
Holsted, Are Rådgiver +47-22844058 are.holsted@admin.uio.no Arkiv, Rapportering, Brukerstøtte, Opplæring, Rådgivning, ePhorte
Ismailova, Tuhta Seniorkonsulent +47-22842202 tuhta.ismailova@its.uio.no Arkiv, ekspedisjon, innkjøpsansvarlig, administrasjon av eksamen
Jensen, Alf Chr Konsulent +47-22857573 a.c.jensen@sai.uio.no inventar, DUO, Post-conflict societies, Open Access, publisering, Forskningsadministrasjon, årsrapport, studieadministrasjon, arkiv, Cristin, infrastruktur
Klouman, Ellen Førstekonsulent +47 41666305 ellen.klouman@mn.uio.no Bibliotek, Arkiv
Kræmer-Olsen, Tor-Audun Rådgiver +47-22858157 t.a.kramer-olsen@admin.uio.no Arkiv, ePhorte, Postmottak, Journalføring, Brukerstøtte for saksbehandlere og ledere, Arkivfaglig veiledning, Innsynsbegjæringer, Kurs
Lamprecht, Tino Førstekonsulent +47-22856945 tino.lamprecht@mn.uio.no ePhorte, Arkiv, Superbruker
Langseth, Solfrid Oppedal Seniorkonsulent +47-22844433 s.o.langseth@hf.uio.no Arkiv, ePhorte
Lopez, Yamila Rådgiver +47-22852242 yamila.lopez@odont.uio.no ePhorte, Journalføring, brukerstøtte for saksbehandlere og ledere, Arkiv, innsynsbegjæringer, Postmottak
Moe, Øystein Seniorkonsulent +47-22856490 oystein.moe@hf.uio.no Arkiv, ePhorte
Nilsen-Nygaard, Astrid seniorkonsulent/arkivar +47 22 85 43 93 astrid.nilsen-nygaard@hf.uio.no Arkiv, ePhorte
Nystøyl, Toralf Rådgiver +47-22857373 toralf.nystoyl@sv.uio.no Arkiv, ePhorte, Brukerstøtte
Opsahl, Heidi Anita Seniorkonsulent +47-22850396 h.a.opsahl@teologi.uio.no Personaladministrasjon, Arkiv, ePhorte
Rodriguez, Carlos Romeo Førstekonsulent +47-22840500 +47-95205142 (mob) c.r.rodriguez@ncmm.uio.no Skilting, Innkjøp, UiO-noark, Fakturaer, Arkiv, Basware, ePhorte, Cristin, Refusjoner, Attester, Resepsjon, Postmottak, Post, Oracle, Bilag
Rykke, Anders Førstekonsulent +47-22844473 anders.rykke@hf.uio.no Arkiv, ePhorte
Salazar, John Erick Arkivleder +47-22856773 j.e.salazar@mn.uio.no ePhorte, Arkiv, Superbruker, arkivansvarlig
Salinas, Isabel A. Pendavis Rådgiver +47-22858493 i.a.p.salinas@uv.uio.no Arkiv, Arkivleder
Sæther, Gunn Bjella Rådgiver +47-22852238 g.b.sather@odont.uio.no Innsynsbegjæringer, Brukerstøtte for saksbehandlere og ledere, Postmottak, Arkiv, Journalføring, ePhorte, Arkivfaglig veiledning
Sæther, Liv Seniorrådgiver +47-22858935 liv.sather@stk.uio.no Budsjett, Regnskap, Arkiv, Personaladministrasjon
Trandheim, Åse T. Avdelingsleder +47 22 85 63 65 a.t.trandheim@hf.uio.no Arkiv, Brukerstøtte for saksbehandlere og ledere, Veiledning, Innsynsbegjæringer, Kurs
Ulleland, David Rådgiver +47-22845845 +47 97723428 david.ulleland@nhm.uio.no ePhorte, Arkiv, Personaladministrasjon, Sidegjøremål
Valdal, Tone Grethe Førstekonsulent t.g.valdal@matnat.uio.no Arkiv, ePhorte
Venturi, Francesco Førsteamanuensis +47-22845950 francesco.venturi@ilos.uio.no Italiensk, Italiensk litteratur, Italia, Renessanse, Tidlig moderne litteratur, Moderne litteratur, Samtidslitteratur, Eksegese, Arkiv, Tekstkritikk
Viksjø, Kristin Koren Seniorkonsulent +47-22845588 k.k.viksjo@nhm.uio.no Arkiv, ePhorte, Brukerstøtte
Walderhaug, Geir Magnus Rådgiver +47-22844057 g.m.walderhaug@admin.uio.no Offentleglova, Opplæring, ePhorte, Rådgivning, Arkiv