Nettsider med emneord «Arktis»

Publisert 2. feb. 2021 09:00
Publisert 27. nov. 2018 15:45

Dette forskingsprosjektet undersøker muligheten for en økosystembasert forvaltning av Arktis. 

Publisert 5. jan. 2018 14:02

Arktis er et stort og sårbart område, og skipstrafikken i Arktis er økende. Det er derfor viktig at beredskapen ved akutt oljeforurensning er høy.

Professor Alla Pozdnakova leder arbeidet ved Nordisk institutt for sjørett i forbindelse med oljevernberedskap i Arktis.

Publisert 27. jan. 2017 15:44

Det er behov for en ny type værvarsel i rommet for å forhindre ulykker som kan ramme personer og skip som befinner seg i Arktis.

Publisert 30. aug. 2016 11:18

På dette seminaret vil fleire tema presenterast, frå opprydningtiltak i Arktis til kystsoneforvalting. På seminaret bidreg både faste vitskapleg tilsette og vitskaplege assistentar.

Publisert 26. juni 2013 14:56