Personer med emneord «Arktisk-boreal vegetasjon»

Navn Telefon E-post Emneord
Elven, Reidar +47 22851632 +47 98658996 (mob) reidar.elven@nhm.uio.no Arktisk-boreal vegetasjon, Plantegeografi, Floristikk, Karplanter