Personer med emneord «Avstemming»

Navn Telefon E-post Emneord
Akinci , Linda Maria Seniorkonsulent +47 228 57157 l.m.akinci@ub.uio.no Bibliotek, Økonomi, Regnskap, Avstemming
Auke, Irene Seniorrådgiver +47-22850600 468 14 837 irene.auke@medisin.uio.no Budsjett, Regnskap, Økonomistyring, Ekstern finansiering, Analyse, Avstemming, Rapportering, Forskerstøtte MED
Brown, Christopher Martin Seniorrådgiver +47-22854192 +47-97015910 (mob) c.m.brown@admin.uio.no Regelverk, Avstemming, Veiledning, Lønn, Nettpublisering, Kontroll- og avstemmingsgruppen
Buday, Marta Seniorkonsulent +47-22851961 marta.buday@khm.uio.no Reise, Avstemming, Opplæring, Regnskap, Økonomi, Driftsmidler, Refusjoner, Administrasjon, Fakturaer, Kontrollprogram, Lønn, Fakturaer
Eklund, Louise Bolands Rådgiver +47-22850513 l.b.eklund@medisin.uio.no Budsjett, Regnskap, Økonomistyring, Ekstern finansiering, Analyse, Avstemming, Rapportering, Bilag, Kontrollprogram, Forskerstøtte MED
Jørgensrud, Nina Rådgiver +47-22856160 nina.jorgensrud@admin.uio.no Avstemming, Lønn, Opplæring, Kontroll- og avstemmingsgruppen
Langvatn, Kirsti Seniorrådgiver +47-22850512 47407857 kirsti.langvatn@medisin.uio.no Budsjett, Regnskap, Økonomistyring, Ekstern finansiering, Analyse, Avstemming, Rapportering, Bilag, Kontrollprogram, Forskerstøtte MED
Næss, Hilde Seniorkonsulent +47-22851807 hilde.nass@nhm.uio.no Bilag, Fakturaer, Honorar, Basware, Kontrollprogram, Avstemming, Refusjon, Lønnsrapportering, Regnskap
Revil, Anne Lau Rådgiver +47-22854472 a.l.revil@admin.uio.no Nettpublisering, Lønn, Avstemming, Honorar, Kontroll- og avstemmingsgruppen
Roald, Lars Seniorrådgiver +47-22850502 +47-95844077 (mob) lars.roald@medisin.uio.no Budsjett, Regnskap, Økonomistyring, Ekstern finansiering, Analyse, Avstemming, Rapportering, Forskerstøtte MED
Rønsåsbjørg, Sølvi Førstekonsulent +47-22856220 solvi.ronsasbjorg@admin.uio.no Avstemming, Innbetaling
Thoresen, Stein Seniorrådgiver +47-22856316 +47-98059710 (mob) stein.thoresen@admin.uio.no Avstemming, Betaling, Økonomi, Ekstern finansiering
Vollen, Erik Avdelingsleder +47-22856288 +47-92667548 (mob) erik.vollen@admin.uio.no Avstemming, Ekstern finansiering, Økonomi