Personer med emneord «DNA reparasjon»

Navn Telefon E-post Emneord
Klungland, Arne Professor II +47 23074059 +47 47840305 (mob) arne.klungland@medisin.uio.no epigenetikk, embryoutvikling, RNA, histonmodifikasjoner, DNA reparasjon