Personer med emneord «Digitalisering»

Navn Telefon E-post Emneord
Bugge, Markus Førsteamanuensis +47 22841640 +47-97665242 markus.bugge@tik.uio.no Innovasjon, innovasjonssystemer, innovasjonspolitikk, omstilling, utfordringsdrevet innovasjon, økonomisk geografi, innovasjon i offentlig sektor, digitalisering, bioøkonomi, indikatorer
Cameron, David Centre Coordinator +47 22 85 04 46 +47 480 84 637 (mob) davidbc@ifi.uio.no SIRIUS SFI, semantiske teknologier, digitalisering, olje og gass, Automatisering, industri
Carlsen Walle, Rebekka Marie Rådgiver r.m.c.walle@uv.uio.no IDEA, prosjektkoordinator, Innovasjon, digitalisering, Høyere utdanning, studentinvolvering, studentmedvirkning, Digitale læringsomgivelser, Læringsarenaer
Carlsson, Kristin Charlotte Spesialbibliotekar +47 91805867 (mob) kristinc@ub.uio.no spesialsamlinger, digitalisering, metadata, Alvin
Gløtberget, Mari Ringnes Avdelingsingeniør m.r.glotberget@ikos.uio.no Norsk Folkeminnesamling (NFS), Arkiv, Kulturhistorie, Folklore og folkeminne, Digitalisering, Digital kulturarv
Ludvigsen, Sten Professor 74652 95774652 (mob) +4795774652 stenl@iped.uio.no læring, digitalisering, kvalitative og kvantitative metoder, interaksjonsanalyse, læring av fag i skolen, læring av generisk kunnskap og ferdigheter, innovasjon i skolen, digitale plattformer i utdanning, læringsanalyse, vitenskapsteori
Moe, Anette Lillebill Rådgiver +47 22855236 a.l.moe@uv.uio.no Innovasjon, digitalisering, Ekstern finansiering, Studentinnovasjon, Innovasjonsrådet
Sadorge, Christopher Stipendiat +47 22858053 christopher.sadorge@iped.uio.no Pedagogikk, Arbeidslivslæring, Digitalisering
Skorpen, Gro Stueland Stipendiat 90 75 62 72 g.s.skorpen@tik.uio.no Etnografi, digitalisering, Antropologi, Teknologi- og vitenskapsstudier
Steen-Utheim, Anna Therese Førsteamanuensis a.t.steen-utheim@iped.uio.no Pedagogikk, Undervisning, Digitalisering, Høyere utdanning, Universitetspedagogikk
Stray, Viktoria Associate Professor +47-22840107 +47-93610848 (mob) stray@ifi.uio.no informatikk, software engineering, systemutvikling, empirisk metodeforskning, agile metoder, smidige praksiser, teamarbeid, autonome team, lean, scrum, kanban, testing, kvalitetssikring av programvaresystemer, programmering og nettverk, digitalisering, smidig, agile, FinTech, BizDev
Tønnessen, Jon Carlstedt Rådgiver +47 980 63 637 joncto@uio.no Digital humaniora, Digital kultur, Digitalisering, Metode, Historie, Teknologihistorie, Kunnskapshistorie, Mixed-Method Approach