Nettsider med emneord «Diskriminering»

Publisert 19. des. 2017 15:04

Hvilket rom gir universiteter i dag forskere og studenter til å utfordre makt og bidra til sosial forandring?

Publisert 5. juni 2015 11:30

Hvilke rettigheter har barn og unge når deres identitet kommer i konflikt med det kjønnet de fikk tildelt ved fødselen?

Publisert 5. juli 2013 16:41

Oslo kommune innførte i våres forbud mot å sove utendørs. Vedtaket var eksplisitt rettet mot romfolk. Hvordan skal dette forbudet praktiseres uten å bli rammet av diskrimineringsvernet? Det er etter alt å dømme fire ganger så mange mennesker uten fast bolig i Oslo, som det er romfolk. Er de også avskåret fra å sove utendørs?

Publisert 2. mars 2011 15:46

Diskriminerings- og integritetsvernet i skjærefeltet mellom kjønn, alder, etnisitet og religion er viktige stikkord for forskinga ved fakultetet.

Publisert 10. nov. 2008 14:38