Personer med emneord «Diskurs»

Navn Telefon E-post Emneord
Moen-Larsen, Natalia Stipendiat +47 22855505 +47 92295308 (mob) natalia.moen-larsen@sosgeo.uio.no Sosiologi, Diskurs, Minoriteter, Migrasjon, Nasjonalisme, Etnisitet, Russland