Personer med emneord «Dokumentasjon»

Navn Telefon E-post Emneord
Chepstow-Lusty, Lill-Ann Overingeniør +4790681660 (mob) 004790681660 l.a.chepstow-lusty@khm.uio.no Dokumentasjon, Fotograf, Grunnlovsjubileet
Eek, Ann Christine +47 22859979 ace@extern.uio.no Dokumentasjon, Fotograf
Fotland, Margaret Louise Seniorrådgiver +47 22856037 m.l.fotland@admin.uio.no Åpen forskning, Dokumentasjon, Analyse, Cristin, Open Access, Forskningsresultater, Forskningsdatahåndtering, Bibliometri, SciVal
Helgeland, Kirsten Jensen Overingeniør +4741508006 (mob) k.j.helgeland@khm.uio.no Dokumentasjon, Fotograf
Holte, Ellen C. Overingeniør +47 900 86 506 e.c.holte@khm.uio.no Dokumentasjon, Fotograf
Ore, Katrine Seniorrådgiver +47 22845517 +4799402319 katrine.ore@medisin.uio.no Rapportering, Forskningsadministrasjon, Forskningsstøtte, Analyse, Dokumentasjon, Forskningsdata, Datalagring, Datadeling, Regelverk, Kvalitetssystem, Forskningsetikk, Forskerstøtte MED, Personvern i forskning
Samdal, Magne Senioringeniør +47 22859378 +4790862202 (mob) 90862202 magne.samdal@khm.uio.no Arkeologi, GIS, Jernalder, Vikingtid, Dokumentasjon, Metodeutvikling
Uberg, Ulla Kurator - Universitetets kunstsamling ulla.uberg@admin.uio.no Kunsthistorie, Kunstformidling, Kunstforvaltning, prosjektledelse, Dokumentasjon, kunst
Uleberg, Espen Gruppekoordinator +47-90995091 espen.uleberg@khm.uio.no Dokumentasjon, Databaser, MUSIT
Vaalund, Anne Rådgiver +47 22844247 +47 93616405 (mob) anne.vaalund@khm.uio.no Museum, fotografier, databaser, historie, dokumentasjon, formidling, webredaktør