Personer med emneord «Dokumentasjon»

Navn Telefon E-post Emneord
Chepstow-Lusty, Lill-Ann Overingeniør l.a.chepstow-lusty@khm.uio.no Fotograf, Dokumentasjon, Grunnlovsjubileet, Bildelredaktør Utstillinger Mynt Bildelredigering Pride
Eek, Ann Christine ace@extern.uio.no Dokumentasjon, Fotograf
Fotland, Margaret Louise Seniorrådgiver +47 22856037 m.l.fotland@admin.uio.no Åpen forskning, Dokumentasjon, Analyse, Cristin, Open Access, Forskningsresultater, Forskningsdatahåndtering, Bibliometri, SciVal
Helgeland, Kirsten Jensen Overingeniør k.j.helgeland@khm.uio.no Dokumentasjon, Fotograf
Holte, Ellen Cathrine Overingeniør +47 90086506 (mob) +47 900 86 506 e.c.holte@khm.uio.no Dokumentasjon, Fotograf
Indgjerd, Hallvard Senioringeniør hallvard.indgjerd@khm.uio.no Databaser, GIS, FAIR, Dokumentasjon, Metodeutvikling
Ore, Katrine Seniorrådgiver +47 22845517 +47 99402319 katrine.ore@medisin.uio.no Rapportering, Forskningsadministrasjon, Forskningsstøtte, Analyse, Dokumentasjon, Forskningsdata, Datalagring, Datadeling, Regelverk, Kvalitetssystem, Forskningsetikk, Forskerstøtte MED, Personvern i forskning
Pandey, Karianne Labråten Rådgiver +47 22859333 k.l.pandey@khm.uio.no Arkiv, ePhorte, Dokumentasjon, Brukerstøtte for saksbehandlere og ledere, Topografisk arkiv
Samdal, Magne Senioringeniør +47 22859378 90862202 magne.samdal@khm.uio.no Arkeologi, GIS, Jernalder, Vikingtid, Dokumentasjon, Metodeutvikling
Topnes, Mette Seniorrådgiver +47 22858175 mette.topnes@admin.uio.no Ekstern finansiering, Internasjonalt samarbeid, EUs rammeprogram, Horisont 2020, Horisont Europa, ERC, MSCA, Dokumentasjon, PES
Uleberg, Espen Seksjonssjef +47-90995091 (mob) espen.uleberg@khm.uio.no Dokumentasjon, Databaser, UniMus, GIS
Vaalund, Anne Rådgiver +47 22844247 anne.vaalund@khm.uio.no Museum, fotografier, databaser, historie, dokumentasjon, formidling