Nettsider med emneord «EU»

Publisert 7. mars 2011 16:24

De "drypper" regelmessig inn på PC-skjermen min flere ganger i uken.

Publisert 9. mars 2011 10:54

Dagsavisen kunne mandag 23. januar melde at justisminister Knut Storberget ønsker å slutte seg til EUs politisamarbeid for utveksling av DNA-registre. Noe som innebærer at landene som er med i samarbeidet får direkte adgang til hverandres registre.

Publisert 9. mars 2011 13:37

Onsdag 26. september 2007 holdt sjefen for Politiets Overvåkingstjeneste (PST), Jørn Holme, foredrag i Muslimsk Studentsamfunn. Bakgrunnen var en tydeligvis utbredt oppfatning blant muslimske studenter at de hyppig blir overvåket av PST, for eksempel ved telefonavlytting.

Publisert 7. mars 2011 15:16

Det såkalte ”datalagringsdirektivet” er vedtatt i EU. Direktivet ble sendt ut 3. februar 2006. Det implementeres nå, og står antakelig foran implementering i Norge på bakgrunn av EØS-avtalen.  

Publisert 17. mars 2011 10:34

Det felles informasjonssystemet/registeret for politisamarbeid i Schengen-området (Schengen informasjonssystem, SIS) kommer nå i oppdatert utgave15. Med nye, forbedrete muligheter kan imidlertid nye problemer følge. Av og til kan fire små ord kunne tenkes å få store konsekvenser.

Publisert 25. feb. 2011 15:57

”FRA:s uppgift är att bedriva signalspaning till stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. FRA skall härvid rapportera till regeringen i enlighet med vad som beslutas i ett hemligt regeringsbeslut”. Det har utan närmare precisering upprepats ända sedan FRA:s start 1942. Samma målsättning gäller den sedan årsskiftet nya möjligheten för FRA att signalspana även i kabeltrafiken.  

Publisert 25. feb. 2011 15:46

Tänk dig att var gång du ska ringa ett mobilsamtal, skicka ett sms, mail, chatta eller på annat sätt kommunicera på nätet, så dyker det upp en kontrollant som noterar vem du kontaktar, var du befinner dig samt när du ringer. Detsamma när du mottar samtal eller elektroniska meddelanden. Alla dessa uppgifter sparas sedan mellan 6 månader till 2 år. Låter det absurt? Möjligen, men det är detta som blir kontentan när EU:s datalagringsdirektiv ska träda i kraft i mars.  

Publisert 30. juni 2020 09:56

Written by  and . The blog post was originally published on EJIL Talk.

Publisert 17. jan. 2018 11:27

Foredragsholdere: professor Tarjei Bekkedal, Senter for europarett og professor Henrik Bjørnebye, avdelingsleder ved Avdeling for petroleums- og energirett, Nordisk institutt for sjørett

I begynnelsen av februar skal Stortinget behandle spørsmålet om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs tredje energimarkedspakke og nødvendige endringer i norsk energilovgivning.

Publisert 4. okt. 2013 13:14
Publisert 21. apr. 2021 14:19

Innledning ved førsteamanuensis Catherine Banet og Thomas Muinzer.

The legislative proposal for a European Climate Law aims at enshrining into law the objective for the European Union to become climate-neutral by 2050 and establishing a framework for achieving this objective. The lunch seminar aims first at reviewing the proposal, based on the provisional agreement text. Second, the seminar will put the legislative proposal into perspective with national experiences from climate legislations.

Vidar outside the UELX logbase in Mitrovica diring one of his first weeks in Kosovo.
Publisert 5. juli 2016 13:54

NORDEM's secondee to EULEX Kosovo, Vidar Stensland, will share his experiences from working as a judge in an international mission.

Publisert 13. des. 2013 10:59
Publisert 18. mars 2021 13:26
Publisert 10. nov. 2008 11:17