Nettsider med emneord «EU-rett»

Publisert 29. aug. 2016 00:33
Publisert 1. mars 2016 20:00

Prosjektet "Sustainable Market Actors for Responsible Trade" (SMART) er opptatt av en bærekraftig utvikling; miljømessig, sosialt og økonomisk, innenfor planetens tålegrenser. Hvorfor fortsetter vi, kunnskap til tross, i et ikke-bærekraftig spor, der mennesker utnyttes og selve eksistensgrunnlaget for våre samfunn undergraves?

Publisert 3. sep. 2015 14:15
Publisert 5. sep. 2014 15:16
Publisert 18. mai 2012 15:09