Nettsider med emneord «Ekspropriasjonsrett»

Publisert 5. sep. 2019 17:05

Seminar med presentasjon av masteroppgaver og doktorgradsarbeid 

Publisert 27. aug. 2019 15:04

Er du interessert i rammevilkårene for forvaltning av areal og ressurser i kystsonen, på tvers av sektorer og styringsnivåer?

Da er dette stillingen for deg!

Forskergruppe i naturressursrett har en ledig halvdagsstilling fra våren 2020.

Stillingen kan søkes av studenter som skal skrive stor masteroppgave (60 poeng).

Søknadsfristen er 12. september 2019

Publisert 8. feb. 2019 15:35

Her finner du forslag til titler for masteravhandlingen innenfor disse temaene: Plan og bygningsrett, miljørett, tingsrett, eiendomsrett og ekspropriasjonsrett, og havrett/sjørett.

Publisert 2. juli 2018 13:35

Seminar med presentasjon av masteroppgaver ved UiO

Publisert 13. mars 2018 18:01

Marie Engebakken Kvam er vit.ass på ekspropriasjonsprosjektet, som er et samarbeid mellom Statens vegvesen og Naturressursgruppa. Marie har vært interessert i eiendom og naturressurser lenge, og da var vit.ass stillingen i naturressursgruppa et enkelt valg.

Publisert 31. aug. 2017 13:58

Vitenskapelig assistent Marie Engebakken Kvam vil presentere temaet for sin mastergradsavhandling.

Publisert 18. mai 2012 15:09