Nettsider med emneord «Ekspropriasjonsrett»

Publisert 24. aug. 2021 17:24
Publisert 22. mars 2021 17:03
Publisert 27. jan. 2021 13:42
Publisert 3. jan. 2020 10:24
Publisert 5. sep. 2019 17:05

Seminar med presentasjon av masteroppgaver og doktorgradsarbeid 

Publisert 8. feb. 2019 15:35

Her finner du forslag til titler for masteravhandlingen innenfor disse temaene: Plan og bygningsrett, miljørett, tingsrett, eiendomsrett og ekspropriasjonsrett, og havrett/sjørett.

Publisert 2. juli 2018 13:35

Seminar med presentasjon av masteroppgaver ved UiO

Publisert 13. mars 2018 18:01

Marie Engebakken Kvam er vit.ass på ekspropriasjonsprosjektet, som er et samarbeid mellom Statens vegvesen og Naturressursgruppa. Marie har vært interessert i eiendom og naturressurser lenge, og da var vit.ass stillingen i naturressursgruppa et enkelt valg.

Publisert 18. mai 2012 15:09