Personer med emneord «Energirett»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Henrik  Bjørnebye Bjørnebye, Henrik Professor +47-22859740 +47-90640229 henrik.bjornebye@jus.uio.no Energirett, EU-rett, EØS-rett, Ekspropriasjonsrett, Erstatningsrett, fornybar energi, Miljørett
Bilde av Julius Rumpf Rumpf, Julius Stipendiat +47 22859639 +47 46221706 +47-46221706 julius.rumpf@jus.uio.no Energirett, EU-rett, indre energimarked, Network codes, kontraktsrett, fornybar energi, konkurranserett
Bilde av Katrine Broch Hauge Hauge, Katrine Broch Førsteamanuensis +47 22859297 +47 92616760 k.b.hauge@jus.uio.no Tingsrett, Fast eiendoms rettsforhold, miljørett, ekspropriasjonsrett, plan- og bygningsrett, klimarett, energirett
Bilde av Catherine Banet Banet, Catherine Førsteamanuensis +47 22859614 +47 97073844 +47 970 73 844 catherine.banet@jus.uio.no energirett, petroleumsrett, miljørett, EU-rett, EØS-rett, naturressursrett, havrett, fornybar energi, klima, CCS, folkefinansiering
Bilde av Daniel Erik Kenth Arnesson Arnesson, Daniel Erik Kenth +47 980 65 238 d.e.k.arnesson@jus.uio.no utviklingsrett, komparativ rett, naturressursrett, internasjonal rett, Sørafrika, rettssosiologi, utvikling, India, energi, Energirett, miljørett, bærekraftig utvikling, miljø og klima, fornybar energi
Bilde av Fredrik Svartberg Tonholt Tonholt, Fredrik Svartberg Vitenskapelig assistent +47 91585491 f.s.tonholt@jus.uio.no Kontraktsrett, Sjørett, Sjøforsikringsrett, Energirett, Erstatningsrett
Bilde av Gullik-Andre Fjordbo Fjordbo, Gullik-Andre Vitenskapelig assistent +47 90216584 90216584 g.a.fjordbo@student.jus.uio.no Energirett, Ekspropriasjonsrett, Konsesjonsrett
Bilde av Alexander Sæthern Sæthern, Alexander Vitenskapelig assistent +47 46946140 46946140 alexander.sathern@student.jus.uio.no Energirett, Forvaltningsrett, EØS-rett, Energimarkedet, Konkurranserett, Folkerett, Europarett