Nettsider med emneord «Eurasia»

Publisert 31. mars 2017 17:32

Senter for europarett har i samarbeid med Senter for menneskerettigheter ved Prof. Gentian Zyberi, inngått et samabeid med National University of «Kyiv –Mohyla Academy», Ukraina. Samarbeidet går ut på å etablere studentutveksling innen emner i europarett, menneskerettigheter og folkerett, utveksling av lærererfaringer, gjesteforelesninger, og undervisningsmateriale.

Publisert 31. mars 2017 17:09

The project aims at establishing and developing joint educational activities and student mobility within European law, Human Rights and International Law between the Law faculties of the Universities of Oslo (Norway) and National University of Kyiv-Mohyla Academy (Ukraine).