Nettsider med emneord «Europarett»

Publisert 22. jan. 2021 17:24
EU-flagg med klubbe
Publisert 22. jan. 2021 15:42

Ved Senter for europarett er det ledig halvtids stilling som vitenskapelig assistent, tilknyttet nyhetsbrevet EuroRett er et samarbeid mellom stiftelsen Lovdata og Senter for europarett, og omtaler praksis fra EU-domstolen, EFTA-domstolen, norske domstoler og overvåkingsorganene.

EuroRett kommer ut hver 14. dag.

Søknadsfristen er 4. mars 2021

Publisert 10. feb. 2020 09:37
Publisert 1. apr. 2019 11:34
Publisert 3. juni 2018 19:08

Innledning ved Ingrid Wang Andersen

Publisert 16. feb. 2018 14:38

In Norway, the parliamentary process has resulted in a broad public debate on what consequences an affiliation with the EU’s energy union and the energy agency ACER may have for Norwegian resource management.

Publisert 17. jan. 2018 19:19

Cand. jur. Hilde K. Ellingsen ved Nordisk Institutt for sjørett, senter for Europarett forsvarte par excellence sin avhandling for graden Ph.d tirsdag 16. januar.

Avhandlingen behandler hvordan EU-retten virker inn på nasjonale regler om søksmålsadgang.

Publisert 17. okt. 2017 11:55

I doktoravhandlinga si drøftar Paula Linnea Bäckdén i kva omfang internasjonale konvensjonar kan brukast ved multimodale transportar.

Publisert 19. sep. 2017 18:01

Konferansen Norway in Europe i Gamle Festsal 18. september tok opp noen av de mest presserende problemene i vår tid. Rettsstatens rolle i Europa, Europeiske institusjoner og organer, veien videre etter Brexit - og hvordan Norge skal tilpasse seg.

Publisert 31. juli 2017 12:54
Publisert 24. jan. 2017 17:54

Innledning ved Ingeborg Bech fra foreningen MiljøRett §112 

Publisert 12. jan. 2017 10:33

Prosjektet tar for seg forholdet mellom små stater og EU i en tid preget av endringer og kriser.

Publisert 23. des. 2016 11:05

Hilde K. Ellingsens doktorgradsprosjekt tek for seg korleis EU-retten verkar inn på reglene om rettsleg interesse i medlemsstatane.

Publisert 22. des. 2016 15:41

Verksemda til forvaltinga er underlagd ei rekkje krav. Eit brot på desse krava medfører at det knyter seg ein feil til den avgjerda som er fatta, avtala som er inngått, eller handlinga som er gjort.

I doktorgradsprosjektet sitt drøftar Siri Kildahl Venemyr kva for verknader slike feil skal eller kan ha.

Publisert 13. des. 2016 11:45

I doktoravhandlinga si drøftar Paula Linnea Bäckdén i kva omfang internasjonale konvensjonar kan brukast ved multimodale transportar.

Publisert 15. nov. 2016 10:44
Publisert 19. okt. 2016 12:05

Stian Øby Johansens doktorgradsprosjekt handlar om i kva grad individ i tilstrekkeleg grad har tilgjenge til prosessuelle mekanismar ("accountability mechanisms") der dei kan gjera ansvaret til dei internasjonale organisasjonane gjeldande.

Publisert 19. aug. 2016 15:24

BREXIT is a conversation buzz-word these days.

September 2nd legal heavy weights are discussing questions and implications for England, Scotland, The EU and the EEA 

Do not miss out on the opportunity to gain some conversational pounds on the topic

Europe in transition - EUNOR seminar

Publisert 3. sep. 2015 13:55
Publisert 17. aug. 2015 08:35
Publisert 1. juli 2013 14:13
Publisert 26. juni 2013 14:56
Publisert 26. juni 2013 14:56
Publisert 26. juni 2013 14:56