Nettsider med emneord «Europarett»

Publisert 21. apr. 2021 14:19

Innledning ved førsteamanuensis Catherine Banet og Thomas Muinzer.

The legislative proposal for a European Climate Law aims at enshrining into law the objective for the European Union to become climate-neutral by 2050 and establishing a framework for achieving this objective. The lunch seminar aims first at reviewing the proposal, based on the provisional agreement text. Second, the seminar will put the legislative proposal into perspective with national experiences from climate legislations.

Publisert 22. jan. 2021 17:24
Publisert 10. feb. 2020 09:37
Publisert 1. apr. 2019 11:34
Publisert 17. okt. 2017 11:55

I doktoravhandlinga si drøftar Paula Linnea Bäckdén i kva omfang internasjonale konvensjonar kan brukast ved multimodale transportar.

Publisert 31. juli 2017 12:54
Publisert 12. jan. 2017 10:33

Prosjektet tar for seg forholdet mellom små stater og EU i en tid preget av endringer og kriser.

Publisert 23. des. 2016 11:05

Hilde K. Ellingsens doktorgradsprosjekt tek for seg korleis EU-retten verkar inn på reglene om rettsleg interesse i medlemsstatane.

Publisert 22. des. 2016 15:41

Verksemda til forvaltinga er underlagd ei rekkje krav. Eit brot på desse krava medfører at det knyter seg ein feil til den avgjerda som er fatta, avtala som er inngått, eller handlinga som er gjort.

I doktorgradsprosjektet sitt drøftar Siri Kildahl Venemyr kva for verknader slike feil skal eller kan ha.

Publisert 13. des. 2016 11:45

I doktoravhandlinga si drøftar Paula Linnea Bäckdén i kva omfang internasjonale konvensjonar kan brukast ved multimodale transportar.

Publisert 15. nov. 2016 10:44
Publisert 19. okt. 2016 12:05

Stian Øby Johansens doktorgradsprosjekt handlar om i kva grad individ i tilstrekkeleg grad har tilgjenge til prosessuelle mekanismar ("accountability mechanisms") der dei kan gjera ansvaret til dei internasjonale organisasjonane gjeldande.

Publisert 3. sep. 2015 13:55
Publisert 17. aug. 2015 08:35
Publisert 1. juli 2013 14:13
Publisert 26. juni 2013 14:56
Publisert 26. juni 2013 14:56
Publisert 26. juni 2013 14:56
Publisert 26. juni 2013 14:56
Publisert 4. juni 2013 09:46
Publisert 10. nov. 2010 09:33

Av Stein Evju

Utvalgte artikler 2001-2010

Publisert 1. okt. 2010 12:53
Publisert 24. juni 2009 15:45
Publisert 4. juni 2009 09:48

Christoffer Conrad Eriksen ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Does proportionality have any role in judicial review in Norwegian administrative law beyond the application of EU and ECHR law?

Publisert 4. juni 2009 09:06

Cand.jur Christoffer Conrad Eriksen ved Institutt for offentligrett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): The European Constitution, Welfare States and Democracy. – A Study of Conflicts Between the Four Freedoms and National Administrative Discretion.