Nettsider med emneord «Familie- og arverett»

Publisert 29. apr. 2016 15:22
Publisert 12. des. 2014 15:34
Publisert 26. juni 2013 14:56
Publisert 2. mars 2011 15:46

Diskriminerings- og integritetsvernet i skjærefeltet mellom kjønn, alder, etnisitet og religion er viktige stikkord for forskinga ved fakultetet.

Publisert 14. feb. 2011 09:35

Problemstillinger knyttet til familierett og arverett er tema for vår forskning.

Publisert 8. feb. 2011 09:31

Kjønnsforskinga ved fakultetet studerer fyrst og framst kjønn i eit rettsleg og samfunnsvitskapleg perspektiv. Likestilling og diskriminering i arbeidslivet er eit sentralt tema.

Publisert 14. sep. 2010 10:40
Publisert 9. des. 2008 10:50
Publisert 18. nov. 2008 15:20
Publisert 26. mars 2008 11:13
Publisert 26. mars 2008 10:04