Nettsider med emneord «Flyktningerett»

Publisert 25. nov. 2019 16:37

Forskergruppen i migrasjonsrett har som mål å løfte migrasjonsretten gjennom å samle fakultetets allerede pågående migrasjonsrettslige forskning og bidra til å utvikle ny migrasjonsrettslig kunnskap. Fakultetet har en lang tradsisjon med migrasjonsforskning og forskergruppen bygger videre på dette faglige og samarbeidsmessige grunnlaget.

Publisert 25. nov. 2019 14:48

Forskergruppen i migrasjonsrett har som mål å løfte migrasjonsretten gjennom å samle fakultetets allerede pågående migrasjonsrettslige forskning og bidra til å utvikle ny migrasjonsrettslig kunnskap. Fakultetet har en lang tradsisjon med migrasjonsforskning og forskergruppen bygger videre på dette faglige og samarbeidsmessige grunnlaget.

Publisert 8. jan. 2018 12:26
Publisert 14. mars 2008 10:03