Nettsider med emneord «Flyktningrett»

Bildet kan inneholde: begivenhet, seminar, konvensjon, svart og hvit, rom.
Publisert 1. okt. 2019 13:50

Beskyttelse av – og assistanse til – flyktninger i Europa og Midtøsten var tema for et tverrfaglig heldagsseminar som SMR og PRIO samarbeidet om for ett par uker siden. For et fullsatt publikum fra blant annet akademia og det sivile samfunn samlet seminaret forskere fra tre forskjellige NFR-prosjekt.

Bildet kan inneholde: by, menneskelig oppgjør, nabolag, boligområde, gate.
Publisert 15. aug. 2019 09:56

Hovedspørsmålet som forskningsprosjektet utforsker er: Hva som karakteriserer flyktningbeskyttelse i land som stilles overfor eksepsjonelt stor tilstrømning av flyktninger, og som ikke har sluttet seg til de viktigste instrumentene i internasjonal flyktningrett?

Forskningsprosjektet har sine hovedsider på engelsk