Nettsider med emneord «Forsikringsrett»

Publisert 28. okt. 2017 23:26

Seminaret vil ta for seg certepartispørsmål, internasjonale rettsmidler og forsikringsdekning knyttet til langvarige tilbakeholdelser fra fremmede statsmyndigheter.

Publisert 20. apr. 2015 10:12

Formålet med prosjektet er å øke kunnskap om forsikringsmessige utfordringer og muligheter knyttet til skipsfart- og offshore aktiviteter i Arktis.

Publisert 7. nov. 2012 15:20

Sjøforsikring er forsikring knyttet til skip, offshoreinstallasjoner og godstransport.  

Publisert 24. jan. 2011 12:30

Spørsmål om sjøforsikring og personforsikring, erstatningsansvar, erstatningsutmåling og rettar knytta til fast eigedom er blant våre forskingstemaer.

Publisert 24. juni 2009 23:37