Nettsider med emneord «Forsikringsrett»

Publisert 12. nov. 2019 19:44

Prosjektet er et samarbeid mellom flere aktører i forsikringsbransjen, og har som mål å opprettholde forskningen innen forsikringsrett og utvikle faget forsikringsrett ved fakultetet.

Bildet kan inneholde: eyewear, hår, ansikt, briller, øyenbryn.
Publisert 20. aug. 2019 12:07

Med denne avtalen får vi en ny giv til et lite fagmiljø som forsker på et fagfelt som for mange er perifert, men som har stor økonomisk betydning for enkeltpersoner og virksomheter. 

Publisert 28. okt. 2017 23:26

Seminaret vil ta for seg certepartispørsmål, internasjonale rettsmidler og forsikringsdekning knyttet til langvarige tilbakeholdelser fra fremmede statsmyndigheter.

Publisert 20. apr. 2015 10:12

Formålet med prosjektet er å øke kunnskap om forsikringsmessige utfordringer og muligheter knyttet til skipsfart- og offshore aktiviteter i Arktis.

Publisert 7. nov. 2012 15:20

Sjøforsikring er forsikring knyttet til skip, offshoreinstallasjoner og godstransport.  

Publisert 24. juni 2009 23:37