Nettsider med emneord «Forvaltning»

Publisert 27. nov. 2018 15:45

Dette forskingsprosjektet undersøker muligheten for en økosystembasert forvaltning av Arktis. 

Publisert 27. sep. 2018 14:43

Nordisk institutt for sjørett går sammen med universitetene i Tromsø og Bergen i et forskningsprosjekt som skal forske på forskjellige temaer innen havbruksrett.

Publisert 25. sep. 2013 13:02

Mandag 23. september var jeg og avdelingsdirektør Arnulf Tverberg faglig kursledere for et kurs i regi av Juristenes utdanningssenter. Kurset bar tittelen "administrative sanksjoner og reaksjoner ved lovbrudd" og samlet hundre deltakere fra blant annet forvaltningen og advokatstanden.