Nettsider med emneord «Forvaltning»

Publisert 23. sep. 2021 14:52

Havbruksnæringen i både Norge og verden ellers er inne i en rivende og krevende utvikling. Det underliggende målet er å være med å sørge for bærekraftig matforsyning fra havet. Den fascinerende utviklingen i Norge fra attåtnæring til moderne matindustri stiller også den offentlige forvaltningen overfor krevende oppgaver. Hvordan denne forvaltningen bør organiseres, blir ofte diskutert både i og utenfor næringen.

Publisert 27. nov. 2018 15:45

Dette forskingsprosjektet undersøker muligheten for en økosystembasert forvaltning av Arktis. 

Fiskeoppdretts-anlegg, merder
Publisert 27. sep. 2018 14:43

Havbruksrett: Rammevilkår og regelverk i havbruksnæringen

Gjennom havbruksrettsprosjektet har Nordisk institutt for sjørett i flere år drevet målrettet forskning på forskjellige temaer innen havbruksrett. Prosjektet er et samarbeid med universitetene i Tromsø og Bergen.

Publisert 25. sep. 2013 13:02

Mandag 23. september var jeg og avdelingsdirektør Arnulf Tverberg faglig kursledere for et kurs i regi av Juristenes utdanningssenter. Kurset bar tittelen "administrative sanksjoner og reaksjoner ved lovbrudd" og samlet hundre deltakere fra blant annet forvaltningen og advokatstanden.