Nettsider med emneord «Forvaltningsrett»

Publisert 23. aug. 2022 16:04
Publisert 16. aug. 2022 15:48
Publisert 2. aug. 2022 10:03
Publisert 27. jan. 2022 21:58
Publisert 5. juli 2021 21:44
Publisert 2. des. 2020 12:27
Bilde av Hillary Clinton og Donald Trump.
Publisert 2. nov. 2020 12:16

9. november 2016 våknet jeg opp og fikk sjokk. Det viste seg at Donald Trump hadde vunnet det amerikanske presidentvalget. Samme dag holdt jeg de tre siste forelesningstimene i JUROFF 1201 Introduksjon til forvaltningsrett. Jeg følte et tvingende behov for å si noe i lys av det amerikanske presidentvalget - den siste timen foreleste jeg over forvaltningsrettslige- og statsrettslige grunnstrukturer i lys av det amerikanske valget.

Publisert 14. feb. 2020 15:59
Bildet kan inneholde: linje.
Publisert 24. aug. 2019 12:58

Jeg holder forelesninger i JUROFF 1201 Introduksjon i forvaltningsrett. I denne bloggposten ønsker jeg velkommen, gir litt praktisk informasjon og noen råd om studieteknikk og juridisk tenkning.

Taket i Gamle Festsal, UiO
Publisert 25. jan. 2019 13:07

Lovkonferansen ble for første gang arrangert i 2019 med temaet "utfordringer ved lovgivning i det 21. århundre".

Den neste Lovkonferansen vil bli arrangert 6. og 7. juni 2023. Tema for Lovkonferansen 2023 vil bli annonsert på denne siden - følg med!

Publisert 17. okt. 2017 11:55

I doktoravhandlinga si drøftar Paula Linnea Bäckdén i kva omfang internasjonale konvensjonar kan brukast ved multimodale transportar.

Publisert 22. des. 2016 15:41

Verksemda til forvaltinga er underlagd ei rekkje krav. Eit brot på desse krava medfører at det knyter seg ein feil til den avgjerda som er fatta, avtala som er inngått, eller handlinga som er gjort.

I doktorgradsprosjektet sitt drøftar Siri Kildahl Venemyr kva for verknader slike feil skal eller kan ha.

Publisert 13. des. 2016 11:45

I doktoravhandlinga si drøftar Paula Linnea Bäckdén i kva omfang internasjonale konvensjonar kan brukast ved multimodale transportar.

Publisert 1. des. 2016 18:37
Publisert 19. okt. 2016 12:03

Hanne Sophie Logsteins doktorgradsprosjekt retter seg mot reguleringsmetodikken som er tatt i bruk i petroleumsvirksomheten samt myndighetsutøvelsen på området. Rettslige spørsmål knyttet til sikkerhet er et satsningsområde for instituttet.

Publisert 4. mars 2016 09:06

Professor Niels Fenger ved Københavns Universitet innleder.

Publisert 2. mars 2016 13:47

Stipendiat Johan Vorland Wibye innleder, og professor Alf Petter Høgberg gir en forberedt kommentar. Førsteamanuensis Christoffer C. Eriksen er ordstyrer.

Publisert 17. aug. 2015 08:35
Publisert 29. nov. 2014 14:19

Jeg holder manuduksjoner i JUS 2211 (forvaltningsrett, miljørett og velferdsrett) 1., 2., og 3. desember mellom 12:15 og 14:00 i Storsalen. Her har jeg lagt ut lysarkene jeg vil benytte meg av og en liten oppskrift.

Publisert 2. okt. 2014 12:35
Publisert 29. nov. 2012 14:52

Prosjektet omfatter alle rettsspørsmål som oppstår i tilknytning til kraftsektoren – fra regulering av utbyggingsprosjekter og kraftproduksjon til overføring, omsetning og bruk av elektrisitet. Det innebærer at forskningstemaene omfatter både offentligrettslige, privatrettslige, EU- og EØS-rettslige samt mer internasjonalt rettede problemstillinger.

 

Publisert 3. jan. 2012 10:15
Publisert 1. okt. 2010 12:53
Publisert 24. aug. 2010 10:45
Publisert 4. juni 2009 09:48

Christoffer Conrad Eriksen ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Does proportionality have any role in judicial review in Norwegian administrative law beyond the application of EU and ECHR law?