Personer med emneord «Fysikk»

Navn Telefon E-post Emneord
Frågåt, Thomas thomas.fragat@fys.uio.no Fysikk, Fysikkdidaktikk, Kompetanseutvikling, Gruppelærerseminar, Lektorutdanning
Heggø, Dan Michael Univ.bibliotekar d.m.heggo@ub.uio.no Bibliotek, Fysikk, Spesialsamlinger, Streaming, IT-tjenester, Zotero, latex
Jankov, Mihailo Senioringeniør +47 22856539 +47 98833229 (mob) +4798833229 mihailo.jankov@fys.uio.no Strømning, Porøse materialer, Instrumentering, Magneto-optikk, AMKS, Fysikk
Kersting, Magdalena Postdoktor +47 40380496 (mob) magdalena.kersting@ils.uio.no Fysikk, Matematikk, Fysikkdidaktikk, Teknologibasert læring
Omtvedt, Jon Petter Professor +47 22855439 +47 95783857 (mob) j.p.omtvedt@kjemi.uio.no Kjemi, Kjernekjemi, Kjerneenergi og stråling, Fysikk, Kjernefysikk: Kjerneenergi, Stråling, Detektorer, Syklotron, Kjernereaksjoner, Supertunge grunnstoff, Væske-væske ekstraksjon
Syljuåsen, Olav Fredrik Professor +47 22855010 +47 41178005 (mob) o.f.syljuasen@fys.uio.no Fysikk, Teoretisk fysikk, numeriske beregninger, Monte Carlo metoder, sterkt korrelerte elektroner, kvantemagnetisme, Kondenserte fasers fysikk
Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm Førstelektor +47 22855757 +47 90026577 (mob) c.w.tellefsen@fys.uio.no Fysikk, Fysikkdidaktikk, Lektorutdanning, Realfaglig programmering, skole
Viefers, Susanne Friederike Instituttleder +47 22855004 +47 92668887 (mob) 92668887 s.f.viefers@fys.uio.no fysikk, teoretisk fysikk, lavdimensjonal fysikk, sterkt korrelerte elektroner, kvante-Halleffekt, Bosekondensat