Nettsider med emneord «Grunnloven»

Publisert 15. mai 2020 12:14

Professor Ola Mestad inneleder om det offentliges eierskap til naturressurser, inkl. indirekte via statsforetak.

Publisert 13. mars 2018 18:01

Ida valgte dette temaet fordi hun syntes statsrett og folkerett var spennende på studiet, og da hun fikk mulighet til å være vit.ass på Stortinget, passet det perfekt.

Publisert 17. jan. 2018 11:27

Foredragsholdere: professor Tarjei Bekkedal, Senter for europarett og professor Henrik Bjørnebye, avdelingsleder ved Avdeling for petroleums- og energirett, Nordisk institutt for sjørett

I begynnelsen av februar skal Stortinget behandle spørsmålet om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs tredje energimarkedspakke og nødvendige endringer i norsk energilovgivning.

Publisert 28. apr. 2016 12:49

Målet med dette delprosjektet er å undersøke forholdet mellom Grunnlovens historiske og tekstuelle utgangspunkt og den senere forfatningsutviklingen.

Publisert 28. apr. 2016 12:49

Dette prosjektet vil studere forfatterskapet og virksomheten til eneveldejuristen Johan Frederik Wilhelm Schlegel (1765-1835). Schlegel har lenge vært neglisjert i forfatningshistorien, men som det er påvist i nyere forskning var han en sentral idégiver og formidler for de intellektuelle prosessene frem mot 1814, se Mestad (2008) og Michalsen (2010).

Publisert 28. apr. 2016 12:48

Prosjektet tar sikte på å bringe Grunnloven inn i den europeiske konstitusjonalisme som har linjer tilbake til statsdannelsesprosessen i høy- og senmiddelalderen.