Nettsider med emneord «Høyesterett»

Publisert 22. jan. 2021 15:49

Høyesteretts juridiske utredningsenhet har ledig stilling som studentutreder fra høstsemestret 2021 for en juridisk student som skal skrive 60 poengs masteroppgave.

Søknadsfrist er torsdag 4. mars 2021