Personer med emneord «HMS»

Navn Telefon E-post Emneord
Andersen, Espen Lyng Seniorrådgiver +47-22845801 e.l.andersen@medisin.uio.no Økonomistyring, Regnskap, Rapportering, Verneorganisasjon, Budsjett, LAMU, Økonomi, HMS
Andersen, Monica Ahlbom Seniorkonsulent +47-22844692 m.a.andersen@medisin.uio.no Administrasjon, HMS, Verneombud
Andersson, Katja Elisabeth Permisjon katjaa@ifi.uio.no HMS, Studieadministrasjon
Arntzen, Anne Margit Administrativ leder +47-22857398 +47-90176081 (mob) A.M.Arntzen@smn.uio.no SMN, TeamSMN, Personaladministrasjon, HMS, Økonomi, Strategi, Organisasjonsutvikling, Arbeidsmiljø, Budsjett, Forskningsadministrasjon
Badivuku, Krenar Seniorrådgiver +47-22851704 +47-92847550 (mob) krenar.badivuku@nhm.uio.no HMS
Bernhardsen, Lars Kontorsjef +47-22856429 +47-99241284 (mob) +47 99 24 12 84 lars.bernhardsen@fys.uio.no Personaladministrajon, Ansettelser, Forskningsadministrasjon, Kontrakter, Utlysninger, Økonomi, HMS, Arbeidsmiljø, Strategi
Bjørland, Liv E Alver Senioringeniør +47-22840527 l.e.a.bjorland@ncmm.uio.no HMS, Byggesaker, Laboratoriekoordinering
Brundtland, Bernt Seksjonssjef +47-22854496 +47-91878816 (mob) bernt.brundtland@hf.uio.no Økonomistyring, IT-støtte til forskning, HMS, Personalledelse, IT-tjenester, Ledelse
Dudzinska, Paulina Natalia Seniorkonsulent +47-22859196 p.n.dudzinska@uv.uio.no Personaladministrasjon, HMS
Eftevåg, Åshild Maria Kontorsjef +47-22854423 (+47) 40211930 a.m.eftevag@ibv.uio.no Personaladministrasjon, HMS, Økonomistyring, Ansettelser
Farbrot, Karoline Seniorkonsulent +47-22844469 karoline.farbrot@hf.uio.no Personaladministrasjon, HMS
Grosch, Cecil B. Tidemand Seniorrådgiver +47-22857779 c.b.t.grosch@mn.uio.no HMS, Arbeidsmiljøutvalg, HMS nettverk
Haslestad, Annicke Stranda Overingeniør +47-22851517 a.s.haslestad@medisin.uio.no Laboratoriearbeid, Molekylærbiologiske teknikker, HMS, kliniske studier, Analyse, Undervisning, Innkjøper
Hegerstrøm, Kari Amby Røine Rådgiver +47-22859349 +47-93428689 (mob) k.a.r.hegerstrom@jus.uio.no HMS, Beredskap, Krisehåndtering, Brannvern, Adgangsrettigheter, Eiendomsforvaltning, Eiendomskoordinator, Sikkerhet, Politianmeldelser, Flytting, Arbeidsmiljø, LAMU, Arrangementer, Tillitsvalgt, Fagforening, Parat
Heid, Steinar Seniorrådgiver +47-97592353 (mob) steinar.heid@admin.uio.no HMS, Arbeidsmiljø, HMS-risikostyring
Hodnebrug, Ina Seniorkonsulent +47-22856334 ina.hodnebrug@mn.uio.no Studieadministrasjon, Studieplaner, Emner, Arbeidspraksis MN, HMS, Studiekvalitet, Programseminar
Håland, Alexander Stipendiat alexahaa@student.matnat.uio.no Miljøanalyse, Miljøkjemi, PTR-MS, HMS, DNOM
Jensen, Jan S. Rådgiver +47-22851952 j.s.jensen@khm.uio.no Administrasjon, HMS
Johnsen, Jan Ingar Kontorsjef +47-22854826 j.i.johnsen@kjemi.uio.no Økonomi, Budsjett, HMS, Web, Personal, Prosjektadministrasjon
Jønnum, Siri Produksjonsleder +47-22840717 +47-92611015 (mob) siri.jonnum@link.uio.no prosjektkoordinering, audiovisuell formidling, videoproduksjon, digitale læringsomgivelser, forskningsformidling, læringsmiljø, ressursplanlegging, kontrakter, HMS
Kaas, Astrid Waaler Kontorsjef +47-22855018 +47 41407447 a.w.kaas@ils.uio.no LAMU, Årsplan, Økonomi, Organisasjonsutvikling, HMS, Bestilling, Arbeidsmiljø, Rekruttering, Strategi, Personaladministrasjon, Budsjett
Kjelsvik, Ingrid Kontorsjef +47-22840531 ingrid.kjelsvik@ncmm.uio.no Ledelse, Strategi, Økonomistyring, HMS, Forskerstøtte MED
Kristiansen, Thoril Rådgiver +47-22844699 thoril.kristiansen@medisin.uio.no Personaladministrasjon, Ansettelser, Rekruttering, Regelverk, HR-system, HMS
Kvedaraite, Vita Førstekonsulent +47-22854724 vita.kvedaraite@ikos.uio.no Personaladministrasjon, HMS
Kyrvestad, Olav Stanly Senioringeniør +47-22852412 +47-93401045 (mob) olavky@ifi.uio.no Innkjøp, HMS, Elektronikk, Nanoelektronikk og robotikk, CAD, IT-støtte til utdanning, IT-støtte til forskning
Landau, Trine Rådgiver +47-41205483 (mob) trine.landau@admin.uio.no Personal, HMS, Fravær, Ansettelser, Eiendomsavdelingen
Loose, Dag Magnus Avdelingsingeniør +47-22856424 d.m.loose@fys.uio.no Materialforvalter, Arbeidsmiljø, Innkjøp, HMS, Drift, Brannvern
Lynne, Hege Hovedverneombud +47-22844040 + 47-97147050 (mob) hovedverneombudet@uio.no HMS, Verneorganisasjon
Moss, Anders Seksjonssjef +47-22851053 anders.moss@uv.uio.no Personaladministrasjon, Administrativ ledelse, HMS, saksbehandling
Nicolaysen, Anne Avdelingsleder +39 06 5839 1006 anne.nicolaysen@roma.uio.no Virksomhetsstyring, Rapportering, HMS, Kommunikasjon, Økonomistyring
Odnes, Solfrid Kontorsjef +47-22856586 solfrid.odnes@farmasi.uio.no Administrativ ledelse, Personaladministrasjon, HMS, Økonomistyring
Rustad, Ole Rådgiver +47-22851387 +47-41385202 (mob) ole.rustad@medisin.uio.no Administrasjon, ePhorte, Helse miljø og sikkerhet, HMS, HMS-koordinator
Sandberg, Anita Direktør HMS og beredskap +47-90614459 (mob) anita.sandberg@admin.uio.no Strategi, Ledelse, Arbeidsmiljø, HMS, Beredskap, Organisasjonsutvikling
Scheen, Kristin Kontorsjef +47-22842208 kristin.scheen@its.uio.no Administrativ ledelse, Personaladministrasjon, HMS
Schmedling, Harald Avdelingsleder 22 84 19 22 480 06 457 (mob) harald.schmedling@iakh.uio.no Infrastruktur, HMS, Personaladministrasjon
Schulz, Frøydis Seniorrådgiver +47-22856822 +47-98847744 (mob) +47-98847744 froydis.schulz@admin.uio.no HMS, Arbeidsmiljø, Strålevern
Semprini, Elisabeth Kolflaath Rådgiver +47-22859209 e.k.semprini@medisin.uio.no Nettpublisering, Nettredaktør, Forskningsformidling, Kommunikasjon, Medieovervåkning, LAMU, HMS
Seyfarth, Gunilla Seniorkonsulent +47-90235711 (mob) gunilla.seyfarth@admin.uio.no Personal, Fravær, HMS, Ansettelser, Eiendomsavdelingen
Smith-Gahrsen, Rigmor Seniorrådgiver +47-22850311 rigmor.smith-gahrsen@teologi.uio.no HR, HMS, rekruttering
Stensrud, Camilla Overingeniør +47-22845673 camilla.stensrud@farmasi.uio.no Farmakologi, HMS
Storaas, Torborg Avdelingsleder +47-40873066 (mob) torborg.storaas@admin.uio.no Personal, HMS, Fravær, Ansettelser, Ledelse, Eiendomsavdelingen
Teigland Helgesen, Linda Administrasjonssjef +47 922 15 890 (mob) l.t.helgesen@medisin.uio.no Ledelse, Organisasjonsutvikling, Virksomhetsstyring, HMS, Administrativ ledelse
Ullern, Lin Malin Kontorsjef +47-22840347 l.m.ullern@odont.uio.no Personaladministrasjon, Økonomi, HMS
Valbø, Line Altern Halvorsen Kontorsjef +47-22855472 l.a.h.valbo@kjemi.uio.no Budsjett, Ansettelser, Organisasjonsutvikling, Personaladministrasjon, HMS, Betaling, Strategi, Arbeidsmiljø, Økonomi, Årsplan
Wedervang, Jon Ingvar Senioringeniør +47-22851251 +4792020160 (mob) j.i.wedervang@medisin.uio.no IT-tjenester, IT-støtte til forskning, Ledelse, Personalledelse, Budsjettering, Anskaffelser, HMS