Nettsider med emneord «Handel»

Publisert 1. mars 2016 20:00

Prosjektet "Sustainable Market Actors for Responsible Trade" (SMART) er opptatt av en bærekraftig utvikling; miljømessig, sosialt og økonomisk, innenfor planetens tålegrenser. Hvorfor fortsetter vi, kunnskap til tross, i et ikke-bærekraftig spor, der mennesker utnyttes og selve eksistensgrunnlaget for våre samfunn undergraves?

Publisert 18. juni 2012 21:46

Prosjektets fokus er på produsenters og importørers ansvar for farlige miljøeffekter av produkter når de er i bruk og når de blir avfall.

Publisert 14. mars 2008 09:42