Nettsider med emneord «Havbruksforvaltning»

laks, havet
Publisert 17. feb. 2022 14:56

Forskning ved Nordisk institutt for sjørett har bistått Nærings- og fiskeridepartementet med utkast til rettslige rammer for en fremtidsrettet havbruksnæring.

Nytt regime for havbruk til havs på høring - les høringsutkastet her