Personer med emneord «Havbruksrett»

Navn Telefon E-post Emneord
Sæteren, Annichen Kongsvik Stipendiat +47 22859589 46661987 a.k.sateren@jus.uio.no Forvaltningsrett, Havbruksrett, Miljørett