Nettsider med emneord «Havrett»

Skip på havna i nord
Publisert 27. aug. 2019 15:10

Havbruk er viktig for Norge. Nordisk institutt for sjørett søker en student som skal skrive stor masteravhandling (60 poeng) fra vårsemestret 2020

Søknadsfrist er 12. september 2019

Publisert 13. aug. 2018 14:13

Havrettsjurist Alla Pozdnakova meiner at Israels bording av den norske båten «Kårstein» er eit brot med folkeretten, og at norske styresmakter burde protestere.

Publisert 13. sep. 2016 16:44

22. juli 2016 gav en voldgiftsdomstol i Haag Filippinene medhold i en sak mot Kina om hvem som har råderett i Sørkinahavet. 

Hvordan argumenterte voldgiftsdomstolen og hva er virkningen av dommen - regionalt og globalt? 

Publisert 26. feb. 2016 15:49

Prosjektet omfatter det andre bokprosjektet som gjennomføres i regi av Oslo Law of the Sea Forum, OSLOS.

Publisert 5. sep. 2014 15:16
Publisert 26. juni 2013 14:56
Publisert 6. juni 2013 09:46

Ved Nordisk institutt for sjørett har interessen for de offentligrettslige aspektene ved sjørett økt det siste tiåret. Fra 2013 har Instituttet innledet samarbeid med noen nøkkelpartnere og formalisert dette internasjonale samarbeidet i Oslo havrettsforum.

Publisert 15. okt. 2012 11:08
Publisert 24. juni 2009 15:45