Nettsider med emneord «Havrett»

Den katastrofale eksplosjonen i Beirut havn i fjor føyer seg inn i rekken av katastrofer som har samme fellestrekk: De involverer skip som seiler under bekvemmelighetsflagg. Søkelyset bør kanskje rettes mer mot eierens hjemland, skriver professor Alla Pozdnakova. (Foto: Bilal Hussein / AP Photo / NTB)
Publisert 21. sep. 2021 16:08

Hvordan kan det ha vært mulig for eieren å dumpe et skip med mannskap og farlig last i en fremmed havn, uten noen rettslige konsekvenser?

Dette er en kronikk, som første gang ble publisert på forskersonen.no 12. september 2021. 

Publisert 2. feb. 2021 09:00
Publisert 13. sep. 2016 16:44

22. juli 2016 gav en voldgiftsdomstol i Haag Filippinene medhold i en sak mot Kina om hvem som har råderett i Sørkinahavet. 

Hvordan argumenterte voldgiftsdomstolen og hva er virkningen av dommen - regionalt og globalt? 

Publisert 5. sep. 2014 15:16
Publisert 26. juni 2013 14:56
Publisert 6. juni 2013 09:46

Ved Nordisk institutt for sjørett har interessen for de offentligrettslige aspektene ved sjørett økt det siste tiåret. Fra 2013 har Instituttet innledet samarbeid med noen nøkkelpartnere og formalisert dette internasjonale samarbeidet i Oslo havrettsforum.

Publisert 15. okt. 2012 11:08