Personer med emneord «Idehistorie»

Navn Telefon E-post Emneord
Aasgaard, Reidar Professor +47 22854917 +47 99 73 66 49 reidar.aasgaard@ifikk.uio.no Idehistorie, Antikken, Religionshistorie, Teologi, Kristendom, Det nye testamentet, Oldkirken, Kulturhistorie, Oversettelse, Gresk, Latin, Populærmusikk, Bob Dylan, Augustin
Amadou, Christine Professor +47 22856146 christine.amadou@ifikk.uio.no Idehistorie
Brodahl, Thomas thomas.brodahl@ifikk.uio.no Idehistorie
Canepuccia, Francesca Stipendiat francesca.canepuccia@ifikk.uio.no Idehistorie
Engh, Line Cecilie Førsteamanuensis +47 22841684 l.c.engh@ifikk.uio.no Idehistorie, Middelalder
Evju, Håkon Førsteamanuensis +47 22857211 hakon.evju@ifikk.uio.no Idehistorie, Opplysningstid, Historiografi, Idéhistorie, Politisk idehistorie, Økonomisk idehistorie
Falkeid, Unn Professor +47 22856056 +47 99568527 unn.falkeid@ifikk.uio.no Idehistorie, Renessanse, Humanisme, Bokhistorie, Tidligmoderne politisk filosofi, Middelalder, Kjønnsforskning
Hansen, Jan-Erik Ebbestad j.e.e.hansen@ifikk.uio.no Idehistorie, Kristen mystikk, Faust, Esoterikk
Helness, Anne Universitetslektor +47 22855991 anne.helness@ifikk.uio.no Idehistorie, Tidligmoderne reiseskildringer, Renessanse, Tidligmodernitet, Kunnskapsproduksjon, Kunnskapshistorie, Natursyn, Kunnskapssyn
Johansson, Joel Stipendiat joel.johansson@ifikk.uio.no Idehistorie, Følelseshistorie, National identity, Kulturarv, Identitet, Byhistorie, Landbrukshistorie, Ungdom
Krefting, Ellen Marie Professor e.m.krefting@ifikk.uio.no Idehistorie, Modernitet, Opplysningstid, Bokhistorie, Tidligmodernitet, Offentlighet, Fransk litteratur, Fransk filosofi, Danmark-Norge
Lamers, Han Professor +47 22857178 han.lamers@ifikk.uio.no Klassiske språk, Idehistorie, Resepsjonsstudier
Mancilla, Alejandra Professor +47 22841677 +47 92816049 alejandra.mancilla@ifikk.uio.no Filosofi, Politisk filosofi, Etikk og moralfilosofi, Idehistorie, Miljøetikk, miljøhumaniora
Markussen, Ingrid Margareta i.m.markussen@ifikk.uio.no Idehistorie
Nordbø, Thorbjørn Stipendiat +47 22844331 +47 97675451 (mob) thorbjorn.nordbo@hf.uio.no Idehistorie, Bokhistorie, Tidligmodernitet, antikkresepsjon, Paratext, Resepsjonsstudier, Renessanse
Næss, Sveinung Stipendiat sveinung.nass@ifikk.uio.no 1700-tallet, Idehistorie, Opplysningstid, Danmark-Norge, Dansketiden, Religion og politikk, Sosialhistorie
Rørvik, Thor Inge Universitetslektor +47 22854916 t.i.rorvik@ifikk.uio.no Idehistorie, Filosofihistorie, Teori og metode, Politisk filosofi, Krig, Naturrett, Rettshistorie, Universitetshistorie
Schaanning, Espen 95943656 espen.schaanning@ifikk.uio.no Idehistorie, Modernitet, Straff, Ondskap, Rettspsykiatri, Fransk opplysningstid, Helvetius, Foucault, Speiderbevegelsen
Strømholm, Per per.stromholm@ifikk.uio.no Idehistorie