Personer med emneord «Innovasjon»

Navn Telefon E-post Emneord
Andersen, Allan Dahl Førsteamanuensis +47 22841615 allanda@tik.uio.no Innovasjon, Innovasjonssystemer, Energipolitikk, Infrastrukturer, Vitenskaps- og innovasjonspolitikk, Klimautfordringer, Kunnskapsøkonomi
Augedal, Knut Seniorrådgiver +47 22840173 +47 47285001 (mob) knut.augedal@link.uio.no Ledelse, Strategi, Prosjektkoordinering, Konsultasjon, Organisasjonsutvikling, Ressursplanlegging, Rådgivning, Innovasjon, Management, strategic development, Project management, Counselling
Bergland, Ivar Seniorrådgiver +47 22858485 +47 90955108 (mob) +4790955108 ivar.bergland@medisin.uio.no Innovasjon, Ideutvikling, Kommersialisering, Coaching, Startups, Styreverv, Innovasjonsprosesser
Bjerknes, Hanne Seniorrådgiver +47 98609171 (mob) + 47 98 60 91 71 hanne.bjerknes@medisin.uio.no Kommunikasjon, Sosiale medier, Internkommunikasjon, innovasjon, Livsvitenskap
Bugge, Markus Michaelsen Førsteamanuensis +47 22841640 +47-97665242 m.m.bugge@tik.uio.no Innovasjon, innovasjonssystemer, innovasjonspolitikk, omstilling, utfordringsdrevet innovasjon, økonomisk geografi, innovasjon i offentlig sektor, digitalisering, bioøkonomi, indikatorer
Chasanidou, Dimitra Postdoktor +47 22841649 dimitra.chasanidou@tik.uio.no Innovasjon, bærekraftig utvikling, Innovasjonssystemer
Christophersen, Nils Damm Professor emeritus +47 22852406 nilsch@ifi.uio.no anvendt matematikk, statistikk, innovasjon, entreprenørskap
Dick, Gunnar Seniorrådgiver +47 22858671 +47 40454144 (mob) gunnar.dick@admin.uio.no Livsvitenskap, Forskning, Innovasjon, Bioteknologi
Grønning, Terje Professor +47 22855336 terje.gronning@iped.uio.no Arbeidslivslæring, Entreprenørskap, Innovasjon, Organisasjonsteori, Organisasjonsutvikling
Gulbrandsen, Magnus Professor +47 22841621 magnus.gulbrandsen@tik.uio.no Forskningspolitikk, Innovasjon, Vitenskaps- og teknologihistorie, Universitet-industrirelasjoner og kommersialisering
Johansen, Karen Pauline Crawshaw Seniorrådgiver +47 22858476 +47 97578028 (mob) k.p.c.johansen@admin.uio.no Internasjonalt samarbeid, Forskningssamarbeid, Prioriterte land, Strategi, Forskningspolitikk, Forskningsadministrasjon, Innovasjon, Ekstern finansiering
Kase, Eili Tranheim Førsteamanuensis +47 22856545 e.t.kase@farmasi.uio.no Type 2 diabetes, Fedme, LXR, nye angrepspunkter for legemiddel, Innovasjon
Kontareva, Alina alina.kontareva@tik.uio.no Innovasjon
Kvalø, Øystein Kolstad Studentsenterleder +47 22 85 00 12 91695829 oysteikk@uio.no Rettsteknologi, innovasjon, jus og teknologi
Leunbach, Daniel Universitetslektor +47 22840927 +47 98 83 70 24 daniel.leunbach@sfe.uio.no Entreprenørskap, Innovasjon, Strategi
Lüders, Marika Professor +47 22850415 +47 99525206 marika.luders@media.uio.no Medier og kommunikasjon, Brukeropplevelser, HCI, Sosiale medier, Medieinnovasjon, Innovasjon, Teknologiutvikling
Nakkerud, Andreas andreana@math.uio.no Statistikk, Optimering, Innovasjon, Big Data, Logikk, Matematisk Logikk, Data Science, OBDA, Knowledge Representation
Oswald, Emily Seniorrådgiver +47 22840732 emilyco@iped.uio.no IDEA, innovasjon, digitalisering, prosjektkoordinator
Rongved, Pål Professor +47 22855024 +47 95700897 (mob) 95700897 pal.rongved@farmasi.uio.no Organisk kjemi, antibiotikaresistens, Life Science, Innovasjon, Patent, Kontrastmidler, Proteaser, Sink, Aquaporiner, LXR
Rydland, Veslemøy Professor +47 22844776 veslemoy.rydland@iped.uio.no Pedagogikk, Minoritetsspråklige barn og unge, Språk og kommunikasjon, Leseforståelse og tekstbasert læring, Tospråklig utvikling, Rådgivning, Innovasjon, Sosioemosjonell utvikling
Santoalha, Artur Postdoktor +351916728 +47351916729247 (mob) artur.santoalha@tik.uio.no Innovasjon
Simensen, Erlend Osland Forsker e.o.simensen@tik.uio.no Innovasjon
Skogen, Kari-Elisabeth Vambeseth Ph.d.-kandidat k.e.v.skogen@tik.uio.no Innovasjon
Sogner, Ingrid Avdelingsdirektør +47 22854465 ingrid.sogner@admin.uio.no Ledelse, Forskerutdanning, Forskningsetikk, Forskningsinfrastruktur, Ekstern finansiering, Åpen forskning, Innovasjon, Juridisk rådgivning, Kontrakter
Strøm-Andersen, Nhat Postdoktor +47 22845786 nhat.strom-andersen@tik.uio.no Innovasjon
Stølen, Svein Rektor +47-22856303 rektor@uio.no Livsvitenskap, materialer og energi, realfag, Innovasjon
Svennevik, Elisabeth M.C. Prosjektleder +47 22841630 e.m.svennevik@energi.uio.no Innovasjon, Mobilitet
Sverdrup, Håkon Mellbye Seniorrådgiver 92015579 h.m.sverdrup@admin.uio.no Strategisk kommunikasjon, CircleU, Oslo Science City, Innovasjon
Thune, Taran Mari Professor +47 22841634 t.m.thune@tik.uio.no Innovasjon, Forskningspolitikk, Impact, Kunnskapsoverføring, Innovasjonssystemer
Wicken, Olav olav.wicken@tik.uio.no Klimautfordringer, Kunnskapsøkonomi, Innovasjonssystemer, Innovasjon, Teknologi- og industrihistorie, Vitenskaps- og innovasjonspolitikk