Nettsider med emneord «Investigative Interviewing» - Side 2

Publisert 31. des. 2016 16:02

Providing police with alternatives to torture and supporting China's first law against domestic violence: Read the stories behind our work for human rights in 2016. 

Publisert 22. des. 2016 15:46

Vi arbeider for å bygge kunnskap om menneskerettigheter hos sentrale aktører i rettskjeden, som dommere og påtalemyndigheter samt politi. Nasjonale eksperter som universitetslærere og NGO-aktivister er viktige støttespillere i dette arbeidet.

Publisert 25. apr. 2008 10:38
Publisert 25. apr. 2008 10:29