Nettsider med emneord «Karbonfangst og -lagring»

Publisert 15. aug. 2022 14:23

Norsk sokkel: En driver for klimapositive Norge

Publisert 15. juli 2022 13:55

NIFS deltar i prosjektet NCS C+, som utvikler teknologier for å redusere konsentrasjonen av drivhusgasser i atmosfæren og i havet, og lagre dem i havbunnen på norsk kontinentalsokkel.

Omslag
Publisert 29. jan. 2021 11:27

This thesis analyses the primary economic incentive for applying Carbon Capture and Storage Technologies in Europe:  the European Union Emissions Trading System. Carbon capture and storage (CCS) represent a key climate mitigation technology in all the major emission pathways towards the Paris Agreement temperature targets. Major CCS projects are underway in Europe, with the Norwegian 'Longship'-project spearheading the development. Investment decisions from both the private parties and the Norwegian Government are now in place, aiming for operation launch in 2024. A significant part of the business model of these emerging 'cluster'-projects is how they rely on mobile CO2 transport to connect decentralised capturing points to a centralised pipeline and storage network.

Publisert 16. nov. 2020 12:16
Publisert 1. sep. 2020 16:34

Innen energi- og klimarett behandler vi de sentrale juridiske spørsmålene som oppstår ved gjennomføring av klimamål og tilrettelegging for ny teknologi gjennom sektorbaserte virkemidler. Et viktig forskningsområde er de juridiske rammevilkårene for karbonfangst- og lagring og mulighet for økt bruk av hydrogen, hvor vi er involvert i flere tverrfaglige prosjekter.

Større utbyggingsprosjekter innenfor energi- og ressurssektorene krever inngåelse av en rekke spesialiserte leveranse- og tjenestekontrakter, herunder komplekse tilvirkningskontrakter.   Fabrikasjonskontrakter og andre maritime offshorekontrakter i petroleumsvirksomheten har tradisjonelt vært et viktig forskningsområde ved avdelingen. Denne forskningen har overføringsverdi både til landentreprise og tilvirkningskontrakter for nye teknologier som havvind.