Personer med emneord «Klima og Miljø»

Navn Telefon E-post Emneord
Breivik, Knut Professor II 63898000 knubr@kjemi.uio.no Kjemi, Miljøgifter, Organiske miljøgifter, Miljøanalyse, Modellering og simulering, POPs, Eksponering, Klima og miljø, EE-avfall
Konestabo, Heidi Sjursen Førstebibliotekar +47-41294973 (mob) h.s.konestabo@ub.uio.no Jordbunnsbiologi, Økologi, Toksikologi, Klima og miljø, Bibliotek
Larssen, Thorjørn Professor II +47-41503043 (mob) thorjorn.larssen@kjemi.uio.no Kvikksølv, Miljøanalyse, Klima og miljø, Biogeokjemi, POPs, Kjemi, Miljøgifter
Nielsen, Claus Jørgen Professor +47-22855680 c.j.nielsen@kjemi.uio.no Miljøkjemi, Klima og miljø, Atmosfærekjemi, Spektroskopi, Fysikalsk kjemi
Seip, Hans Martin Professor emeritus +47-22855401 h.m.seip@kjemi.uio.no Miljøtiltak, Analyse og miljø, Klima og miljø, Kjemi, Kost-nytte, Ferskvann, Snø og is
Uggerud, Einar Instituttleder +47-22855537 einar.uggerud@kjemi.uio.no Kjemi, Fysikalsk kjemi, Nanoteknologi, Klima og miljø, Kjemisk reaktivitet, Massespektrometri, Molekylære og atomære klynger, Clustere, Spektroskopi
Vindegg, Mikkel Stipendiat +47-22854488 mikkel.vindegg@sai.uio.no Energi, Nepal, Stat, Arbeid, Infrastruktur, Utvikling, Klima og miljø, Økonomisk antropologi, Forbruk, Materialitet, Globalisering
Vogt, Rolf David Professor +47-22855696 +47-90615415 (mob) r.d.vogt@kjemi.uio.no Biogeokjemi, Humus, DOM, Eutrofiering, Vannforurensing, Jordkjemi, Miljøanalyse, Klima og Miljø, Miljøkjemi, Naturlig Organisk Materiale, Kina, Sur Nedbør, Tungmetaller