Nettsider med emneord «Konsesjon»

Publisert 3. mai 2022 16:08

Med bakgrunn i forskningsprosjektet Ekspropriasjon, planlegging og konsesjon organiserer Nordisk institutt for sjørett og Institutt for privatrett et heldagsseminar rundt temaet.

Bildet kan inneholde: sky, anlegg, himmel, kjøretøy, infrastruktur.
Publisert 23. mars 2022 08:59

Arealforvaltning og infrastrukturbygging er viktige elementer for  å fremme velferd og velstand. Innovasjon og utvikling på disse feltene medfører samtidig rettslige problemer.

laks, havet
Publisert 17. feb. 2022 14:56

Forskning ved Nordisk institutt for sjørett har bistått Nærings- og fiskeridepartementet med utkast til rettslige rammer for en fremtidsrettet havbruksnæring.

Nytt regime for havbruk til havs på høring - les høringsutkastet her

fisk
Publisert 9. feb. 2022 17:25

Myndighetene har sendt på høring et forslag til et rammeverk for havbruk til havs. Havbruksprosjektet ved Nordisk institutt for sjørett inviterer derfor til Havbruksklubb for å ta pulsen på dette brennaktuelle emnet.

Fra kl. 16.30 og etter klubben frem til kl. 19.35 blir det mingling med lett servering. Inlegg blir holdt fra 17:00–19:00.

Bildet kan inneholde: mennesker i Gamle Festsal
Publisert 20. okt. 2021 13:33

Vedtak om konsesjon og ekspropriasjonsløyve til to vindkraftverk på Fosen vart nyleg kjent ugyldige i storkammersak i Høgsterett som fylgje av strid med FNs konvensjon om sivile og politiske rettar artikkel 27. I dette seminaret skal vi sjå nærare på innholdet i dommen og fylgjene av den.