Nettsider med emneord «Konstitusjonell rett»

Publisert 10. apr. 2017 07:59
Publisert 29. jan. 2016 10:00
Publisert 16. okt. 2014 11:00
Publisert 2. okt. 2014 12:35
Publisert 12. sep. 2014 11:01
Publisert 2. mars 2011 11:31

Noreg har ein konstitusjon basert på Den norske Grunnlov, og er eit konstitusjonelt demokrati.

Publisert 25. feb. 2011 15:18

Demokratiet er grunnsteinen i vårt norske politiske system og baserer seg på at folket bestemmer kva slags politikk som skal førast. Ordet betyr folkestyre.

Publisert 1. okt. 2010 12:53
Publisert 8. okt. 2009 13:29

Benedikte Moltumyr Høgberg ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Fra Eidsvoll til Strasbourg og Brüssel: Hvilken betydning vil Grunnloven ha som selvstendig skranke for lovgivers kompetanse?"

Publisert 4. juni 2009 09:48

Christoffer Conrad Eriksen ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Does proportionality have any role in judicial review in Norwegian administrative law beyond the application of EU and ECHR law?

Publisert 4. juni 2009 09:06

Cand.jur Christoffer Conrad Eriksen ved Institutt for offentligrett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): The European Constitution, Welfare States and Democracy. – A Study of Conflicts Between the Four Freedoms and National Administrative Discretion.

Publisert 14. mars 2008 09:41
Publisert 14. mars 2008 09:40