Nettsider med emneord «Kontraktsrett»

Publisert 6. nov. 2017 09:56
Publisert 19. okt. 2016 12:02

En kontraktspart som forsettlig bryter en kontrakt blir ansvarlig for kontraktsbruddet etter kontraktrettens regler. Men hva med personer som har bistått eller oppmuntret debitor til å bryte kontrakten?

Publisert 29. aug. 2016 00:33
Publisert 13. aug. 2015 13:08
Publisert 23. juni 2015 15:07
Publisert 5. juni 2015 13:11
Publisert 3. okt. 2014 09:40
Publisert 4. juli 2014 11:23
Publisert 31. mars 2014 14:54
Publisert 1. juli 2013 14:13
Publisert 29. nov. 2012 16:24

Prosjektet tar for seg kontrakter innenfor maritim sektor; certepartier, skipsbyggingskontrakter, kontrakter for kjøp og salg av skip og liknende. 

Publisert 12. okt. 2011 11:46
Publisert 13. jan. 2011 10:56
Publisert 24. juni 2009 23:50
Publisert 24. juni 2009 15:45
Publisert 24. juni 2009 15:45
Publisert 26. mars 2008 11:08
Publisert 26. mars 2008 11:03
Publisert 26. mars 2008 10:09
Publisert 26. mars 2008 10:06
Publisert 26. mars 2008 09:58
Publisert 26. mars 2008 09:42
Publisert 26. mars 2008 09:39
Publisert 26. mars 2008 09:34
Publisert 14. mars 2008 09:35