Personer med emneord «Kriminologi og Rettssosiologi»

Navn Telefon E-post Emneord
Andenæs, Kristian Professor emeritus +47 93 09 95 05 kristian.andenas@jus.uio.no Kriminologi og rettssosiologi, Flyktninger, Minoriteter, Rettsliggjøring, Velferdsrett
Boyle, Rose Elisabeth Stipendiat + 47 92 33 11 61 r.e.boyle@jus.uio.no Kriminologi og rettssosiologi, rus og psykisk helse, fengselshelse, kriminalomsorg, brukermedvirkning
Gundhus, Helene Oppen Ingebrigtsen Professor +47 22850119 +47 41523351 h.o.i.gundhus@jus.uio.no Kriminologi og rettssosiologi, Sikkerhet
Larsen, Guri Professor emeritus guri.larsen@jus.uio.no Kriminologi og rettssosiologi
Lohne, Kjersti Postdoktor +47 22850121 +47 97175846 kjersti.lohne@jus.uio.no Kriminologi og rettssosiologi, krig og konflikt, Rettsliggjøring, Straff, krigsforbrytelser, Kjønn, Overvåkning og personvern
Marcussen, Mira Christine Vitenskapelig assistent +47 911 72 012 (mob) m.c.marcussen@student.jus.uio.no Havbruk, Havbruksrett, Forvaltningsrett, Miljørett, Miljøkriminalitet, Straff, Kriminologi og rettssosiologi
Mathiesen, Thomas Professor emeritus +47 22850116 thomas.mathiesen@jus.uio.no Kriminologi og rettssosiologi
Olaussen, Leif Petter Professor emeritus l.p.olaussen@jus.uio.no Kriminologi og rettssosiologi
Papendorf, Knut-Erich Professor emeritus +47 92481727 (mob) k.e.papendorf@jus.uio.no Kriminologi og rettssosiologi
Rua, Marte Stipendiat +47 22850115 +4792685567 (mob) marte.rua@jus.uio.no Kriminologi og rettssosiologi, Straff, Kriminalitet og avvik, Marginalisering
Sandberg, Sveinung Professor +47 22850111 +47 92216331 (mob) sveinung.sandberg@jus.uio.no Kriminologi og rettssosiologi
Skilbrei, May-Len Instituttleder +47 22850110 95122315 m.l.skilbrei@jus.uio.no Kriminologi og rettssosiologi, Kjønn, Europarett, Marginalisering
Smith, Peter Scharff Professor +47 22850158 p.s.smith@jus.uio.no Kriminologi og Rettssosiologi, Straff, Fengselstraff, Menneskerettigheter, Krigsforbrytelser
Sollund, Ragnhild Professor +47 22850124 +47 92863397 (mob) ragnhild.sollund@jus.uio.no Kriminologi og rettssosiologi, Kjønn, Kriminalitet og avvik, Marginalisering, Rettsstaten