Nettsider med emneord «Lønn»

Publisert 21. okt. 2019 16:14

Utredningen belyser og drøfter den rettslige adgangen for EU til å bestemme at sjøfolk på utenlandske skip i europeiske farvann og kontinentalsokkel skal ha krav på vertsstatens lønns- og arbeidsvilkår.

Publisert 10. juni 2009 08:16